StartOm ossPersonalMedlemHIROdlingsutvecklingMatJordbruksdriftArealmätningBjärsjölagårdKalender
Nyheter
2014-04-08 Kurs - Markstruktur, dränering och redskap
Torsdagen den 24 april i Borgeby


2014-04-07 Inbjudan till seminarium
Hur ser Skånskt Lantbruk ut 2025?


2014-03-26 Vårt fina Bjärsjölagårds Slott kommer att vara med i programmet Stjärnorna på slottet!
Rikard Wolff, Helena Bergström, Örjan Ramberg, Özz Nûjen och Harriet Andersson V Ä L K O M N A!


2014-03-17 Energirådgivare i dokusåpa
Nu är det dags att energibanta


2014-02-26 Ny app! Hitta rådgivare
Nu blir det lättare att hitta rätt rådgivare hos Hushållningssällskapen


2014-02-24 Medlemsresa
Danmark - Ribe med Römö, Fanö och Mandö


2014-02-14 Konkurrenskraftigt svenskt lantbruk

2014-02-14 PRESSMEDDELANDE - Lansering av grovfoderverktyget.se

2014-01-27 PRESSMEDDELANDE - Sverigeförsöken

2014-01-08 PRESSMEDDELANDE
200 år med Hushållningssällskapet


2013-11-28 Energikollen. ERFA-träffar
Har du gjort en energikartläggning? Välkommen till en träff för att ta del av andras erfarenheter inom din produktionsinriktning.


2013-11-22 Skånska Lantbruk nr 5 - 2013
Tidskriften har kommit i postlådan hos våra medlemmar v. 44


2013-10-10 Sara och Martin - Nya seniorkonsulter hos Hushållningssällskapen

2013-09-11 Skånska Lantbruk nr 4 - 2013
Nya numret av vår tidskrift har kommit i postlådan hos våra medlemmar i dagarna.


2013-08-19 Ny Vd för Hushållningssällskapet Malmöhus
Styrelsen för Hushållningssällskapet Malmöhus har till ny Vd utsett lantmästare Per-Göran Andersson.


2013-08-14 Vi välkomnar Lennart Pålsson
Han kommer att arbeta med oss på avdelningen för Odlingsutveckling och Fältförsöken.


2013-08-12 Grannens skörd
Följ skördeutvecklingen runt om i Sverige.


2013-07-23 Medlemstidningen Skånska Lantbruk nr 3
Tema: Mat & Trädgård


2013-07-18 Tema Växtskydd
Borgeby Fältdagar 2013 hade tema växtskydd. Här finns en summering av temasatsningen, till exempel material från kunskapstältet och miniseminarierna.


2013-06-27 Borgeby Fältdagar
18 300 tack till våra lika många besökare och 343 tack till våra utställare för en fantastisk mässa!!


2013-02-26 Läsarundersökning
SKÅNSKA LANTBRUK


2012-12-19 Slamrapport
Resultat från försök med kommunalt rötslam på åkermark under 30 år.


2012-11-12 HKH Prins Carl Philip
är nu högste beskyddare åt Hushållningssällskapens Förbund som företräder landets 18 Hushållningssällskap.


2012-10-24 Energikollen
Spara energi och pengar genom Greppa Näringens rådgivning om energi-effektivisering på gårdsnivå.

I Borgeby - Gula Villan finns:

 

Hushållningssällskapet Malmöhus

           

 

HIR Malmöhus - Rådgivare

             

KB Arvensis - Tidskrift

            

HUSEC AB - GEP-försök

            

NBR - Utv. av betodling

 

NBR är ej kopplad till vår växel

 

Växel

 046 - 713 600 

måndag-fredag

08.00-16.00

lunchstängt

12.00-12.45

 

Direktnummer och e-postadresser till personalen hittar du i översta menyn under Personal.

 

Sök

Hushållningssällskapet Malmöhus

KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID

Hushållningssällskapen i Sverige är fristående men jobbar gärna tillsammans. Med varandra och med andra. För utveckling, goda affärer och samhällsnytta. För dig. För oss. För landsbygden och Sverige.


Vi arbetar med rådgivning, fältförsök och utveckling inom lantbruk, landsbygd, mat och miljö åt landsbygdens alla aktörer, samt projekt som t.ex. Leader. Rådgivningen finns numera i dotterbolaget HIR Malmöhus AB.

  

 
Här kan du läsa om vår nya varumärkesplattform och logotyp!
 

 

2014

 

Ett för oss på Hushållningssällskapet Malmöhus mycket viktigt år. Vi fyller nämligen 200 år!

 

Det tänker vi fira på olika sätt under hela året.

 

Givetvis blir det även en del jubileumsaktiviteter på lantbruksmässan Borgeby Fältdagar den 25–26 juni.
 
Vi ser alla fram emot ett spännande jubileumsår!
 
Är du inte redan medlem så hör av dig så får du vår intressanta tidning Skånska Lantbruk i brevlådan.
 
 

 

 

 

 
Logga in... Hushållningssällskapet Malmöhus

Borgeby Slottsväg 11     237 91 Bjärred     info-m@hushallningssallskapet.se     046-71 36 00