StartOm ossPersonalMedlemHIROdlingsutvecklingMatJordbruksdriftArealmätningBjärsjölagårdKalender

Borgeby - Gula Villan

 

 Växel  046 - 713 600 

måndag-fredag 08.00-16.00

lunchstängt 12.00-12.45

 

Direktnummer och e-postadresser till personalen hittar du på vår nya hemsida. 

Sök

Hushållningssällskapet Malmöhus

KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID

Hushållningssällskapen i Sverige är fristående men jobbar gärna tillsammans. Med varandra och med andra. För utveckling, goda affärer och samhällsnytta. För dig. För oss. För landsbygden och Sverige.

 

Vi arbetar med rådgivning, fältförsök och utveckling inom lantbruk, landsbygd, mat och miljö åt landsbygdens alla aktörer samt projekt som Leader. Rådgivningen finns i dotterbolaget HIR Malmöhus.

 
Här kan du läsa om vår nya varumärkesplattform och logotyp!
 

 

Vi har ny hemsida. Du hittar oss på www.hushallningssallskapet.se